1. RIKTAD OCH PERSONALISERAD MARKNADSFÖRING

    Omfattande data om kunder och deras köpbeteenden gör det möjligt att dramatiskt förbättra effekten på riktad marknadsföring genom personalisering. Vi deltar i programledningen av ett flerårigt program för ledande svensk dagligvarukedja. Målet är att skapa nya tekniska förmågor runt datadriven riktad marknadsföring som sedan tas ut i nya produkter/tjänster, affärsmodeller och arbetsprocesser. Uppdraget omfattar även…