BUSINESS REBOOT – BACK ON TRACK

Tyvärr står flertalet i grunden välmående verksamheter inför tuffa beslut till följd av rådande Covid-19-pandemin. Nu är det viktigare än någonsin att ta rätt strategiska beslut för att vara en långsiktigt lönsam affär. Många verksamheter är idag behov av en genomlysning av nuläget för sin egen verksamhet och baserat på det skapa en strategisk plan för hur man ska komma ut stark på andra sidan med en långsiktigt lönsam affär. För detta arbete är det många som är i behov av temporärt externt expertstöd.

Vi på Vink har lång erfarenhet av att analysera verksamheters
finansiella och affärsmässiga förutsättningar och baserat på det, tillsammans
med våra kunder, ta fram strategier och driva transformationsprojekt. Vi driver
just nu Business Reboot Program där kunden står inför svåra strategiska
beslut till följd av vikande försäljning, minskad lönsamhet och
likviditetsproblem som effekter av rådande pandemi. Vinks uppdrag består i att göra
en genomlysning av hela verksamheten och vara strategiskt bollplank för de tuffa
och viktiga vägval verksamheten står inför (statligt stöd, rekonstruktion, nedskärningar,
avyttringar etc.) för att verksamheten återigen ska återgå till en välmående
verksamhet.

Vi hjälper gärna även din verksamhet! Intresserad? Hör av
dig till andre.schottenius@vink.io

Comments are closed.