KICKSTART AV FÖRÄNDRINGSRESA

Alla förändringsresor börjar med att skapa gemensamma bilder och hitta inspiration att utvecklas.

Vink fick förtroendet att kick-starta kundens förändringsprocess genom att samla alla medarbetare runt digitaliseringens möjligheter. Under en heldag blandade vi inspiration med verkliga case för att tillsammans tolka och konkretisera kommande arbete.

Comments are closed.