PROGRAM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

Vink fick ansvaret att driva ett programkontor med 5-10 strategiska digitaliseringsprojekt för en större svensk koncern. I uppdraget låg att driva och synkronisera koncernens samtliga digitaliseringsprojekt, alla med hög strategisk betydelse, och rapportera framfart till koncernens ledningsgrupp. Arbetet syftade till att säkerställa digital konkurrenskraft på lång och kort sikt och att projekten drevs med hög effektivitet. Styrning, prioritering av initiativ och resursallokering var viktiga beståndsdelar i arbetet.

Vill du veta mer? Kontakta Emil Werling (emil.werling@vink.io)

Comments are closed.