STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING

En ledande aktör inom mötes- och hotellbranschen såg stor potential att formulera och samla organisationen runt en ny treårsplan med sikte inställt på 2030.

Vårt uppdrag bestod i att driva strategiprocesser för koncernen och dess fyra affärsområden i nära samarbete med berörda chefer och ledningsgrupp. Arbetet omfattade omvärldsanalyser, formulering av riktning/mål, urformning av modeller och planering.

Nästa steg fokuserar på att driva ett antal arbetsströmmar för agil affärsutveckling genom tester tillsammans med kunder. Målet är att validera nya erbjudanden på marknaden genom att mäta effekt och lära sig i snabb takt.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Andreas Remling (andreas.remling@vink.io)

Comments are closed.