1. STRATEGI- OCH AFFÄRSANALYS

    Ledande aktör inom finansbranschen önskade en extern analys och rekommendation av kärnprocess för framtida insourcing. Uppdraget bestod i att identifiera alternativa modeller med Best Practice och anpassa dessa för de specifika förutsättningar som verksamheten hade. Analysen gjordes med hög grad av delaktighet av berörda nyckelgrupperingar för att förankra det kommande styrelsebeslutet och underlätta ett genomförande….