1. PROGRAM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

    Vink fick ansvaret att driva ett programkontor med 5-10 strategiska digitaliseringsprojekt för en större svensk koncern. I uppdraget låg att driva och synkronisera koncernens samtliga digitaliseringsprojekt, alla med hög strategisk betydelse, och rapportera framfart till koncernens ledningsgrupp. Arbetet syftade till att säkerställa digital konkurrenskraft på lång och kort sikt och att projekten drevs med hög…

  2. NY KONSULTPROFIL: ERIK

    Dags igen! Vi välkomnar vårt senaste tillskott Erik Wångdahl! Erik jobbade senast som chef för en verksamhetsutvecklingsavdelning på Sveriges största telekombolag. Förutom ledarerfarenhet kommer Erik bidra med erfarenhet av både stora transformationsprogram och ständiga förbättringar, bland annat inom digital transformation, operational excellence, kundupplevelse, och förändringsledning. Tidigare arbetade Erik flera år som managementkonsult på ett av…

  3. RIKTAD OCH PERSONALISERAD MARKNADSFÖRING

    Omfattande data om kunder och deras köpbeteenden gör det möjligt att dramatiskt förbättra effekten på riktad marknadsföring genom personalisering. Vi deltar i programledningen av ett flerårigt program för ledande svensk dagligvarukedja. Målet är att skapa nya tekniska förmågor runt datadriven riktad marknadsföring som sedan tas ut i nya produkter/tjänster, affärsmodeller och arbetsprocesser. Uppdraget omfattar även…