1. PROGRAM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

    Vink fick ansvaret att driva ett programkontor med 5-10 strategiska digitaliseringsprojekt för en större svensk koncern. I uppdraget låg att driva och synkronisera koncernens samtliga digitaliseringsprojekt, alla med hög strategisk betydelse, och rapportera framfart till koncernens ledningsgrupp. Arbetet syftade till att säkerställa digital konkurrenskraft på lång och kort sikt och att projekten drevs med hög…

  2. KICKSTART AV FÖRÄNDRINGSRESA

    Alla förändringsresor börjar med att skapa gemensamma bilder och hitta inspiration att utvecklas. Vink fick förtroendet att kick-starta kundens förändringsprocess genom att samla alla medarbetare runt digitaliseringens möjligheter. Under en heldag blandade vi inspiration med verkliga case för att tillsammans tolka och konkretisera kommande arbete.