1. KICKSTART AV FÖRÄNDRINGSRESA

    Alla förändringsresor börjar med att skapa gemensamma bilder och hitta inspiration att utvecklas. Vink fick förtroendet att kick-starta kundens förändringsprocess genom att samla alla medarbetare runt digitaliseringens möjligheter. Under en heldag blandade vi inspiration med verkliga case för att tillsammans tolka och konkretisera kommande arbete.