1. STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING

    En ledande aktör inom mötes- och hotellbranschen såg stor potential att formulera och samla organisationen runt en ny treårsplan med sikte inställt på 2030. Vårt uppdrag bestod i att driva strategiprocesser för koncernen och dess fyra affärsområden i nära samarbete med berörda chefer och ledningsgrupp. Arbetet omfattade omvärldsanalyser, formulering av riktning/mål, urformning av modeller och…