STRATEGISK FÖRFLYTTNING MED OMNIUPPLEVELSE

En av Nordens största resebyråkedjor har sedan flera år framgångsrikt drivit digital försäljning vid sidan om fysiska butiker. Nästa steg i utvecklingen bestod i att förbättra konkurrenskraften genom att erbjuda en mer enhetlig kundupplevelse i alla kanaler och effektivare säljflöden.

Vårt uppdrag bestod i att utforma en omnikanalsstrategi och leda agil process runt två områden: butikskoncept och försäljningsplattform. Tillsammans med expertis inom design, varumärkesutveckling och digital kommunikation prototypade och verifierade vi lösningar i nära samarbete med kunder och medarbetare. Uppdraget omfattade även utvärdering, val implementation av system.

Resultatet blev en pilotbutik redo för uppskalning, nya arbetsprocesser och lansering av ny försäljningsplattform.

Comments are closed.