KRAFTEN I GENERATIV AI

Generativ AI förväntas ha en fundamental inverkan på produktivitet och ekonomisk tillväxt. Tekniken kommer att medföra förändringar när det gäller arbete, marknader och hur företag konkurrerar. Den snabba takten gör det extra viktigt för ledare, styrelser och ägare att identifiera var organisationen står och vilka möjligheter som finns.

Skiftet vi befinner oss i skapar även en viss osäkerhet kring vilka risker som teknologin medför. Riskerna gör att utforskandet behöver göras på ett strukturerat och medvetet sätt.

Vink har tagit fram en modell för hur en verksamhet kan definiera generativa AI-strategi och dess ’ground rules’ som tar höjd för teknologins risker och möjligheter. Tillsammans med Smartr på V3 Studios (www.smartr.se) har vi genomfört flertalet projekt där generativ AI är en del av den tekniska och affärsmässiga lösningen.

Vill du veta mer? Hör av dig till lisa.rythen.larsson@vink.io

Comments are closed.