CSRD OCH TAXONOMI

I takt med ett ökat fokus på hållbart företagande ökar även kraven på bolagens redovisning. Ett exempel på ett sådant nytillkommet redovisningskrav är EUs taxonomi, ett klassificeringssystem som ska hjälpa till att definiera miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Det nya regelverket syftar till att etablera gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att kunna göra hållbara investeringar i Europa. EU-taxonomin är också en del av CSRD, ett ytterligare redovisningskrav som introduceras i hållbarhetsrapporteringen.

För många större företag innebär det nya EU-kravet en stor mängd arbete med att identifiera data, skapa kvalitetssäkrade processer för utvärdering av sin verksamhet utefter lagstiftningen och i slutändan generera en korrekt rapportering till sin årsredovisning

Vink har stöttat en multinationell aktör inom byggsektorn i utvecklingen av processer kopplat till taxonomiredovisningen. Arbetet inkluderar allt från skapande av material till årsredovisningen, utrullning av en koncerngemensam process för rapportering, bryggning mellan verksamheten, finans och IT till generell projektledning.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Malin Dahlbom malin.dahlbom@vink.io

Comments are closed.