REDOVISNING MED EU TAXONOMIN

I takt med ett ökat fokus på hållbart företagande ökar även kraven på bolagens redovisning. Ett exempel på ett sådant nytillkommet redovisningskrav är EUs taxonomi, ett klassificeringssystem som ska hjälpa till att definiera miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Det nya regelverket syftar till att etablera gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att kunna göra hållbara investeringar i Europa.

För många större företag innebär det nya EU-kravet mycket arbete med att identifiera data, tolka och matcha lagstiftning mot sin egen verksamhet och i slutändan få fram en korrekt redovisning.

Vink stöttar en multinationell aktör inom byggsektorn med en bra process kring taxonomiredovisningen. Arbetet inkluderar allt från skapandet av material till årsredovisningen, koordinering av tolkningsarbete och behandling av data till generell projektledning.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Malin Dahlbom malin.dahlbom@vink.io

Comments are closed.