1. CSRD OCH TAXONOMI

    I takt med ett ökat fokus på hållbart företagande ökar även kraven på bolagens redovisning. Ett exempel på ett sådant nytillkommet redovisningskrav är EUs taxonomi, ett klassificeringssystem som ska hjälpa till att definiera miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Det nya regelverket syftar till att etablera gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt…