1. PROGRAM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

  Vink fick ansvaret att driva ett programkontor med 5-10 strategiska digitaliseringsprojekt för en större svensk koncern. I uppdraget låg att driva och synkronisera koncernens samtliga digitaliseringsprojekt, alla med hög strategisk betydelse, och rapportera framfart till koncernens ledningsgrupp. Arbetet syftade till att säkerställa digital konkurrenskraft på lång och kort sikt och att projekten drevs med hög…

 2. FRIGÖRA KAPACITET MED HJÄLP AV AGILA METODER

  Trots att begreppet agilt har letat sig in i de flesta företag när det kommer till utveckling av nya produkter, processer och tjänster så arbetar man fortfarande ganska traditionellt när det kommer till effektiviseringsprojekt. Vad vi ser är att många verksamheter är duktiga på att addera nya arbetssätt och sysslor utan att ta bort icke…

 3. AI OCH ROBOTICS: FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERADE LÖSNINGAR

  Tillsammans med våra systerföretag Smartr (www.smartr.se) är vi en partner till ett ledande bank- och försäkringsbolag avseende affärsutveckling med hjälp av ny teknik. Syftet är att nyttja ny teknik för ekonomisk vinning, förbättrad kundupplevelse, nöjdare medarbetare och stärka interna förmågor inom ai, ml, robotics etc. På uppdrag från bolagets ledningsgrupp har vi tillsammans med verksamheten…

 4. BUSINESS REBOOT – BACK ON TRACK

  Tyvärr står flertalet i grunden välmående verksamheter inför tuffa beslut till följd av rådande Covid-19-pandemin. Nu är det viktigare än någonsin att ta rätt strategiska beslut för att vara en långsiktigt lönsam affär. Många verksamheter är idag behov av en genomlysning av nuläget för sin egen verksamhet och baserat på det skapa en strategisk plan…

 5. RIKTAD OCH PERSONALISERAD MARKNADSFÖRING

  Omfattande data om kunder och deras köpbeteenden gör det möjligt att dramatiskt förbättra effekten på riktad marknadsföring genom personalisering. Vi deltar i programledningen av ett flerårigt program för ledande svensk dagligvarukedja. Målet är att skapa nya tekniska förmågor runt datadriven riktad marknadsföring som sedan tas ut i nya produkter/tjänster, affärsmodeller och arbetsprocesser. Uppdraget omfattar även…

 6. STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING

  En ledande aktör inom mötes- och hotellbranschen såg stor potential att formulera och samla organisationen runt en ny treårsplan med sikte inställt på 2030. Vårt uppdrag bestod i att driva strategiprocesser för koncernen och dess fyra affärsområden i nära samarbete med berörda chefer och ledningsgrupp. Arbetet omfattade omvärldsanalyser, formulering av riktning/mål, urformning av modeller och…

 7. PROGRAMKONTOR FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

  Vi har ansvaret att driva programkontor runt digital transformation för nordisk koncern inom resebranschen. Arbetet syftar till att stärka positionen på kort och läng sikt i en föränderlig marknad. Uppdraget omfattar att skapa struktur, framdrift och löpande uppföljning av mellan 5 till 10 strategiska projekt. Nyckelförmåga i arbetet är att driva utveckling i snabb takt…

 8. STRATEGISK FÖRFLYTTNING MED OMNIUPPLEVELSE

  En av Nordens största resebyråkedjor har sedan flera år framgångsrikt drivit digital försäljning vid sidan om fysiska butiker. Nästa steg i utvecklingen bestod i att förbättra konkurrenskraften genom att erbjuda en mer enhetlig kundupplevelse i alla kanaler och effektivare säljflöden. Vårt uppdrag bestod i att utforma en omnikanalsstrategi och leda agil process runt två områden:…