1. RIKTAD OCH PERSONALISERAD MARKNADSFÖRING

  Omfattande data om kunder och deras köpbeteenden gör det möjligt att dramatiskt förbättra effekten på riktad marknadsföring genom personalisering. Vi deltar i programledningen av ett flerårigt program för ledande svensk dagligvarukedja. Målet är att skapa nya tekniska förmågor runt datadriven riktad marknadsföring som sedan tas ut i nya produkter/tjänster, affärsmodeller och arbetsprocesser. Uppdraget omfattar även…

 2. STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING

  En ledande aktör inom mötes- och hotellbranschen såg stor potential att formulera och samla organisationen runt en ny treårsplan med sikte inställt på 2030. Vårt uppdrag bestod i att driva strategiprocesser för koncernen och dess fyra affärsområden i nära samarbete med berörda chefer och ledningsgrupp. Arbetet omfattade omvärldsanalyser, formulering av riktning/mål, urformning av modeller och…

 3. PROGRAMKONTOR FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

  Vi har ansvaret att driva programkontor runt digital transformation för nordisk koncern inom resebranschen. Arbetet syftar till att stärka positionen på kort och läng sikt i en föränderlig marknad. Uppdraget omfattar att skapa struktur, framdrift och löpande uppföljning av mellan 5 till 10 strategiska projekt. Nyckelförmåga i arbetet är att driva utveckling i snabb takt…

 4. STRATEGISK FÖRFLYTTNING MED OMNIUPPLEVELSE

  En av Nordens största resebyråkedjor har sedan flera år framgångsrikt drivit digital försäljning vid sidan om fysiska butiker. Nästa steg i utvecklingen bestod i att förbättra konkurrenskraften genom att erbjuda en mer enhetlig kundupplevelse i alla kanaler och effektivare säljflöden. Vårt uppdrag bestod i att utforma en omnikanalsstrategi och leda agil process runt två områden:…