AI OCH ROBOTICS: FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERADE LÖSNINGAR

Tillsammans med våra systerföretag Smartr (www.smartr.se) är vi en partner till ett ledande bank- och försäkringsbolag avseende affärsutveckling med hjälp av ny teknik. Syftet är att nyttja ny teknik för ekonomisk vinning, förbättrad kundupplevelse, nöjdare medarbetare och stärka interna förmågor inom ai, ml, robotics etc.

På uppdrag från bolagets ledningsgrupp har vi tillsammans med verksamheten identifierat och utvärderat 30+ case för att sedan prioritera 3 stycken att skapa prototyper för. Prototyperna är genomförda och gav positivt resultat och är i detta nu implementerade lösningar eller i full gång att implementeras. Endast dessa tre case bedöms ge en nettoeffekt till bolaget på flera miljoner årligen. Efter lyckade införanden har vi nu parallellt påbörjat ett nytt idé- och utvärderingsarbete för att prioritera ytterligare prototyper att testa.

Utöver att göra faktiska implementeringar har uppdraget varit att skapa lärande kring dessa frågor internt. Detta har gällt separata seminarier för ledningsgrupp och alla ledare i organisationen samt separata webinarier och podcasts/vlogs för alla anställda.

Intresserad av att veta mer? Kontakta André Schottenius på 0733 28 00 01 eller andre.schottenius@vink.io

Comments are closed.