FRIGÖRA KAPACITET MED HJÄLP AV AGILA METODER

Trots att begreppet agilt har letat sig in i de flesta företag när det kommer till utveckling av nya produkter, processer och tjänster så arbetar man fortfarande ganska traditionellt när det kommer till effektiviseringsprojekt. Vad vi ser är att många verksamheter är duktiga på att addera nya arbetssätt och sysslor utan att ta bort icke värdeskapande delar av en verksamhet.

Vi på Vink tror på att man kan arbeta agilt även i effektiviserings- och besparingsprojekt. På samma sätt som en agil utvecklingsprocess hjälper oss att utkristallisera kundens behov och tillåter oss att testa oss fram till den bästa lösningen föreslår vi en metodik som tillåter företag att arbeta med liknande metodik när det kommer till effektiviseringar. Idag drivs de flesta utvecklingsprojekt genom att testa, mäta, lära och pivotera och detta går att applicera även på effektiviseringsarbeten. Med data och utvärdering som grund kan du på ett billigare och snabbare sätt identifiera vad din verksamhet kan sluta göra och hur du kan frigöra kapacitet för mer värdeskapande uppgifter.

Intresserad att veta mer? Hör av dig till andre.schottenius@vink.io

Comments are closed.