TILLVÄXTBOLAG MED VÄXTVÄRK

Den kommersiella delen hos aktören inom Medtech hade sett en snabb tillväxttakt i sin affär, något som varit positivt för bolagets ställning på marknaden, men där interna strukturer inte utvecklats i samma takt. Vinks team arbetade bl.a. med att förbättra säljteamets processer, säkra upp leveransförmåga och tydliggöra nyckelaktiviteter. I en nästa fas togs en ny styrmodell och KPIer fram.

Efter lyckad professionalisering av den kommersiella delen av verksamheten fick Vink förtroende till att leda strategiarbete för bolaget, som innefattar vägval som krävs för att säkerställa bolagets förmåga att möta framtidens ökade konkurrens. Här agerade Vinks team strategiskt bollplank för ledningen och stöttade utvecklingen av verksamhetens strategi för framtiden. Intresserad att veta mer?

Vill du veta mer? Hör av dig till andre.schottenius@vink.io

Comments are closed.