1. TILLVÄXTBOLAG MED VÄXTVÄRK

    Den kommersiella delen hos aktören inom Medtech hade sett en snabb tillväxttakt i sin affär, något som varit positivt för bolagets ställning på marknaden, men där interna strukturer inte utvecklats i samma takt. Vinks team arbetade bl.a. med att förbättra säljteamets processer, säkra upp leveransförmåga och tydliggöra nyckelaktiviteter. I en nästa fas togs en ny…