FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERING

Ägarna till en aktör inom finansieringslösningar anlitade Vink för att göra en analys över best-practice för en av sina kärnprocesser. Arbetet syftade till att identifiera möjliga alternativ för insourcing/outsourcing och centralisering/decentralisering utifrån verksamhetens specifika förutsättningar. Den strategiska analysen tillsammans med ledningens rekommendation användes som beslutsunderlag till styrelse.

Efter styrelsens inriktningsbeslut att gå vidare med den rekommenderade lösningen fick Vink i uppdrag att leda ett genomförande och implementation. Genomförandet innehöll ett flertal arbetsströmmar och som övergripande projekt- och programledare rapporterade Vinks team löpande till ledningsgruppen. Arbetet inkluderade fortsatta analyser, förändringsledning, utbildning och förankring genom alla nivåer i organisationen. En del av uppdraget bestod i att ge rådgivning och stöttning till ledningsgruppen.

Intresserad att veta mer? Hör av dig till alma.brinkman@vink.io

Comments are closed.