1. FRIGÖRA KAPACITET MED HJÄLP AV AGILA METODER

    Trots att begreppet agilt har letat sig in i de flesta företag när det kommer till utveckling av nya produkter, processer och tjänster så arbetar man fortfarande ganska traditionellt när det kommer till effektiviseringsprojekt. Vad vi ser är att många verksamheter är duktiga på att addera nya arbetssätt och sysslor utan att ta bort icke…