1. FRIGÖRA KAPACITET MED HJÄLP AV AGILA METODER

    Trots att begreppet agilt har letat sig in i de flesta företag när det kommer till utveckling av nya produkter, processer och tjänster så arbetar man fortfarande ganska traditionellt när det kommer till effektiviseringsprojekt. Vad vi ser är att många verksamheter är duktiga på att addera nya arbetssätt och sysslor utan att ta bort icke…

  2. AI OCH ROBOTICS: FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERADE LÖSNINGAR

    Tillsammans med våra systerföretag Smartr (www.smartr.se) är vi en partner till ett ledande bank- och försäkringsbolag avseende affärsutveckling med hjälp av ny teknik. Syftet är att nyttja ny teknik för ekonomisk vinning, förbättrad kundupplevelse, nöjdare medarbetare och stärka interna förmågor inom ai, ml, robotics etc. På uppdrag från bolagets ledningsgrupp har vi tillsammans med verksamheten…