1. AI OCH ROBOTICS: FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERADE LÖSNINGAR

    Tillsammans med våra systerföretag Smartr (www.smartr.se) är vi en partner till ett ledande bank- och försäkringsbolag avseende affärsutveckling med hjälp av ny teknik. Syftet är att nyttja ny teknik för ekonomisk vinning, förbättrad kundupplevelse, nöjdare medarbetare och stärka interna förmågor inom ai, ml, robotics etc. På uppdrag från bolagets ledningsgrupp har vi tillsammans med verksamheten…