1. FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERING

    Ägarna till en aktör inom finansieringslösningar anlitade Vink för att göra en analys över best-practice för en av sina kärnprocesser. Arbetet syftade till att identifiera möjliga alternativ för insourcing/outsourcing och centralisering/decentralisering utifrån verksamhetens specifika förutsättningar. Den strategiska analysen tillsammans med ledningens rekommendation användes som beslutsunderlag till styrelse. Efter styrelsens inriktningsbeslut att gå vidare med den…