1. TILLVÄXTBOLAG MED VÄXTVÄRK

    Den kommersiella delen hos aktören inom Medtech hade sett en snabb tillväxttakt i sin affär, något som varit positivt för bolagets ställning på marknaden, men där interna strukturer inte utvecklats i samma takt. Vinks team arbetade bl.a. med att förbättra säljteamets processer, säkra upp leveransförmåga och tydliggöra nyckelaktiviteter. I en nästa fas togs en ny…

  2. TILLVÄXTBOLAG MED VÄXTVÄRK

    Den kommersiella delen hos aktören inom Medtech hade sett en snabb tillväxttakt i sin affär, något som varit positivt för bolagets ställning på marknaden, men där interna strukturer inte utvecklats i samma takt. Vinks team arbetade bl.a. med att förbättra säljteamets processer, säkra upp leveransförmåga och tydliggöra nyckelaktiviteter. I en nästa fas togs en ny…

  3. FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERING

    Ägarna till en aktör inom finansieringslösningar anlitade Vink för att göra en analys över best-practice för en av sina kärnprocesser. Arbetet syftade till att identifiera möjliga alternativ för insourcing/outsourcing och centralisering/decentralisering utifrån verksamhetens specifika förutsättningar. Den strategiska analysen tillsammans med ledningens rekommendation användes som beslutsunderlag till styrelse. Efter styrelsens inriktningsbeslut att gå vidare med den…