1. PROGRAM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

    Vink fick ansvaret att driva ett programkontor med 5-10 strategiska digitaliseringsprojekt för en större svensk koncern. I uppdraget låg att driva och synkronisera koncernens samtliga digitaliseringsprojekt, alla med hög strategisk betydelse, och rapportera framfart till koncernens ledningsgrupp. Arbetet syftade till att säkerställa digital konkurrenskraft på lång och kort sikt och att projekten drevs med hög…

  2. AI OCH ROBOTICS: FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERADE LÖSNINGAR

    Tillsammans med våra systerföretag Smartr (www.smartr.se) är vi en partner till ett ledande bank- och försäkringsbolag avseende affärsutveckling med hjälp av ny teknik. Syftet är att nyttja ny teknik för ekonomisk vinning, förbättrad kundupplevelse, nöjdare medarbetare och stärka interna förmågor inom ai, ml, robotics etc. På uppdrag från bolagets ledningsgrupp har vi tillsammans med verksamheten…

  3. STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING

    En ledande aktör inom mötes- och hotellbranschen såg stor potential att formulera och samla organisationen runt en ny treårsplan med sikte inställt på 2030. Vårt uppdrag bestod i att driva strategiprocesser för koncernen och dess fyra affärsområden i nära samarbete med berörda chefer och ledningsgrupp. Arbetet omfattade omvärldsanalyser, formulering av riktning/mål, urformning av modeller och…